Onderhoud en reparatie

Onderhoud en reparatie

Technische ondersteuning

Technische ondersteuning

Veiligheid en Certificering 

LP heeft in de afgelopen jaren een behoorlijke staat van dienst opgebouwd. Medewerkers van LP zijn dagelijks aan het werk bij bedrijven en overheden, waar soms extra/strenge veiligheidsmaatregelen gelden. Hieronder vallen o.a. de volgende locaties: 

  • Schiphol Oost en Schiphol Centrum (achter de douane)
  • Ministerie van Defensie
  • Chemie bedrijven zoals Shell, MSD en Tetrapak
  • Tweedekamer 
  • Levering van technisch ondersteuning in het bij zijn van leden van het Koninklijke huis


Om de veiligheid van uw medewerkers en vertrouwelijke informatie te garanderen is ons personeel voorzien van de volgende certificaten:

  • Al het uitvoerend personeel beschikt over een VCA certificaat
  • Een aantal medewerkers is in het bezit van VOG certificaat
  • Een aantal medewerkers is gescreend door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  • Op verzoek leveren wij van onze medewerkers een kopie van het certificaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties