Ook LP is zich bewust van de impact van onze bedrijfsvoering op mens en milieu en daarom doen we onze uiterste best een goede balans te vinden tussen People, Planet en Profit.

LP Zonnepanelen

We proberen waarde toe te voegen aan de samenleving. Dit is een continu proces en geen doel op zich. Met regelmaat houden we onze bedrijfsprocessen tegen het licht om te zien welke maatschappelijke en ecologische impact deze hebben. Denk hierbij aan huisvesting en energie, inkoop, afval en distributie.

Zo hebben wij geïnvesteerd in een energie neutraal nieuwbouwpand (A+++) welke in 2020 is opgeleverd.

Bij de evaluatie van de huidige energieopbrengst en in combinatie met onze plannen voor emissievrij rijden, is besloten extra te investeren in zonnepanelen. Met het plaatsen van extra panelen kunnen we, ook met het opladen van elektrische voertuigen, energie neutraal blijven en wordt het energielabel A++++.

Door nu te investeren zijn we klaar voor de toekomst.

Hiernaast een vergelijking van ons stroomverbruik van 2022 ten opzichte van de branch benchmark.

Stroomverbuik ten opzichte van branchegenoten

Naast het milieu verantwoordelijk verwerken van oude AV middelen vindt LP het belangrijk om te kiezen voor merken die kwalitatieve hoogwaardige producten leveren waarbij een lange levensduur een belangrijk uitgangspunt is. Ook onze voorkeur gaat uit naar merken en leveranciers die Social Return on Investment (SRoI) in hun bedrijfsvoering verwerken. Een van de kenmerken hiervan is de Prestatieladder Socialer Ondernemen voor Nederlandse toeleveranciers.

LP heeft in de afgelopen jaar nieuwe overeenkomsten gesloten met diverse verwerkers van afval, waaronder eWaste. Uitgangspunt is dat ingeleverde AV middelen in de eerste plaats een tweede leven krijgen als refurbished of tweedehands unit. Wij hebben overeenkomsten gesloten met Stichting Open en Argo360. Zij zijn verantwoordelijk voor het vrijwaren en opvolgend het refurbishen dan wel recyclen  van ingeleverde AV middelen. Door het vrijwaren van ingeleverde AV materialen zijn de afvalstromen vanuit onze klanten transparant en kunnen wij garanderen dat hier bewust en duurzaam mee wordt omgegaan.

Zoals eerder genoemd zijn we voorbereidingen aan het treffen voor het emissievrij rijden. Wij hebben als doelstelling zo spoedig mogelijk een deel van ons wagenpark te vernieuwen met elektrische voertuigen.
Omdat ons servicegebied geheel Nederland betreft kiezen wij voor de nieuwste generatie elektrische voertuigen waar de actieradius voldoende is om de meeste locaties in Nederland te bedienen. De keuze voor 100% elektrische voertuigen zorgt voor 100% vermindering van lokale luchtverontreiniging en omdat wij de voertuigen zelf kunnen opladen zijn deze klimaatneutraal (emissievrij).

LP Electrische transport
Een van onze eerste volledig electrische voertuigen